ביבל און אָנגעהויבן לייענען און ער האָט געזען אונדזער טעלעפאָן נומער.  דערנאך האט ער אנגעהויבן וויינען און אנגעהויבן צו קומען צו אמונה און ישועת אלוקינו אין הרבי מלך המשי

 

"הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא-יבוא ברנה נשא אלומותיו." תהלים

קכו:6

 

די נאכט האבן מיר געוויינט איבער א גרויסן יידיש ביבל טראנספארט.
די זעלבע נאעט מיר האבן געהאט דאוונען  און מיר אוועקגעגאנגען און שטעלן יידיש ביבל אויף די חסידיש פראָנט טרעפּ אין ברוקלין, ניו יארק‎‎. אין דער מארגן האָט אַ מאַן, וועלכער שטאַמט פֿון דעם בעל שם טוב, דער גרינדער פון חסידות, געפֿונען אונדזער יידישע

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.