ווידעא הייבט שטום. נישט שטום צו הערן.

במים רבי מלך המשיח