אַודיאָ  פסוק

 

 

 

Matthew 1
Terms & Conditions

איר קענען הערן צו די אַודיאָ פסוק אין די יידיש שפּראַך צו די רעכט.